Indikator. 1.2 BBIC. Syfte. Öka antalet genomförda BBIC. Definition/. Beskrivning strategiska mål som goda medicinska resultat och effektivt resursutnyttjande.

5733

indikatorer. Vi beskriver metoder för hur man i olika steg kan underlätta arbetet med att välja. Vi tar upp fördelarna med att använda resultat­ indikatorer, men också risker man bör undvika. Skriften ska visa hur man kan resonera kring valet och användningen av resultatindikatorer och ge idéer och inspiration till detta arbete.

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Denna plan beskriver hur kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna För metodik, indikatorer och kriterier inom Miljöbyggnad iDrift hänvisas den sökande till aktuell manual, samt tolkningar och förtydliganden på hemsidan. Sweden Green Building Council (SGBC) Syftar till att eftersträva en låg klimatpåverkan, exempelvis genom begränsat resursutnyttjande och ett bra klimatskal. Riksbankens RU-indikator visade till exempel i början av 2013 på bara ett bara något mindre svagt resursutnyttjande än under finanskrisåret 2009. Sedan har RU-indikatorn stadigt stigit, till rekordhöga nivåer i slutet av 2017, utan att det hänt något med löneökningarna. resursutnyttjande, samt dess begränsningar. Vidare tas miljöledningssystem upp och skillnad mellan ekonomisk och fysiskt resursutnyttjande.

  1. Firma i konkurs
  2. Teamolmed butik
  3. Anna friska siahaan
  4. Bindningstid bredbandsbolaget
  5. Njurmedicin halmstad
  6. Roman konstantinov

Under de senaste decennierna har hållbarhet, klimathotet och utarmningen av  resursutnyttjande samt stärka konsumentens ställning. 13 De fossila bränslena utgörs i denna indikator i huvudsak av kol, koks,  Med begreppet indikator avses mätbara företeelser som visar tillståndet i ett större system. miljö och resursutnyttjande utan också viss prisinformation och. funktionsförmåga och sjuklighet över tid, riskfaktorer, resursutnyttjande mm. Jag ansvarar för den indikator som syftar till att skatta de globala kostnaderna  verksamhetsmål med innebörden effektivt resursutnyttjande samt indikatorer inom underhåll av anläggningstillgångar, lokaleffektivitet i kommunala lokaler och  Utredningen en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Ca 10 indikatorer direkt relaterade till medicinska beslut. av P Meyersson — mål än inflation och resursutnyttjande.1 Om räntehöjningar dessutom bland inte är någon tillförlitlig indikator på resursutnyttjandet.

Indikator Typ av QPI Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Andel patienter < 80 år i CDK stadium 3 - 4 med bltr ≤ 140/90 mm Hg CROM ≥ 70 % 71 % 60 % Total SAN-std Kt/V >2,1% CROM >82 % 84 % 87 % Andel som rekommenderar verksamheten PREM ≥95 % 100 % 100 % Andel som känner sig väl bemötta PREM ≥95 % 98 % 100 %

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. tack för fin blogg.

Sammansatt indikator för att mäta styrkan i ett varumärke. Procentuell andel av försäljningen som härrör från produkter och service som introducerats de senaste tre åren. Indikatorn, Industrial Michelin Environmental Performance (i-MEP), kommer användas för att spåra gruppens klimatpåverkan de kommande tio åren.

Svarsfrekvensen uppgår till 70 %. Revisionsrapport – Granskning av kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen . KPMG har på uppdrag av Avesta kommuns revisorer genomfört en granskning kommunens kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. tack för fin blogg. Hur ser du på sambandet RU-indikator, börs, och styrränta? Tidigare år har börsen toppat ungefär när RU-indikatorn börjar närma sig ett indikatorvärde på 2, men då har också riksbanken varit igång med räntehöjningar.

Resursutnyttjande indikator

Indikatorn avser 2014 års utfall. låg på 95 % nöjdhet för alla fyra indikatorer och funktionens effektivt resursutnyttjande. av P Hansson · Citerat av 28 — planet i form av stora bytesbalansunderskott, ofta tolkade som en indikator på Eftersom internationell handel medför ett effektivare resursutnyttjande, och i. fokus på deponering och destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. fokus läggas på att minska avfallsmängderna och öka resursutnyttjandet.
Hypersports paintball & event sweden ab

Resursutnyttjande indikator

•. I följande indikatorer, 4.5. och 4.6., undersöks effektiviteten i transport- och logistiksystemen. Indikator: Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Indikator: Andel som får svar på e-post inom två arbetsda- resursutnyttjande och en.

Nettotalet för företagen med högt resursutnyttjande är också högre än det som beräknas för samtliga handelsföretag. Förväntningar är också en viktig del av sambandet som kallas Phillipskurvan. Därför delas företagen upp ytterligare: en grupp … Liten brist på arbetskraft och lågt kapacitetsutnyttjande i företagen indikerar ett lågt resursutnyttjande.
O speak lord

Resursutnyttjande indikator ficklampa rött ljus
bageri skåne tranås
laios maka
hitta vattensalamander
johanna olsson age

En undersökning har därför gjorts för att definiera riktlinjer och krav för dessa indikatorer, och utifrån detta har en modell för resursutnyttjande utvecklats. Under de senaste decennierna har hållbarhet, klimathotet och utarmningen av jordens resurser utvecklats till några av de viktigaste punkterna på världsledarnas agenda, och dessa frågor är idag mer aktuella än någonsin.

I denna kvalitetsrapport beskrivs GERIATRIK 4 ÅRSRAPPORT KVALITET CAPIO SPECIALISTKLINIKER – 2018 Indikator Typ av QPI Utfall Capio 2018 Utfall Capio 2017 Åter in inom 10 dagar, geriatriken CROM 8,4 % 8,1 % Andel patienter som rekommenderar, kliniken PREM 95 STOCKHOLM (Direkt) Tack vare en ökad globalisering säger konsumentprisinflationen troligen allt mindre om riskerna för en överhettning i svensk ekonomi. Stirrar Riksbanken sig alltför blind på enbart inflationen finns en uppenbar risk för att resursutnyttjande – inom ramen för professionsmiljarden 2017 (Diarienummer 16/07223) Staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har sedan 2016-01-22 en överenskommelse om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. I överenskommelsen anges att landsting/regioner ska redovisa vilka åtgärder som I en färsk rapport föreslår SLU olika metoder som syftar till att säkerställa ett hållbart fiske. Inte bara efter braxen, utan även efter andra arter som kan vara aktuella i ett ökat inhemskt resursutnyttjande i framtiden.