beräkning av planenliga avskrivningar, särskild löneskatt, semesterlöneskuld, en årsredovisning (förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning, 

838

Företaget har vid årets slut en semesterlöneskuld. Hur periodiserar du detta? 1. Debet löner, kredit uppslupen semesterlön. Bokför: ränta på lån betalas via bankkontot 1. Debet räntekostnader, kredit bankkonto. Bokför: Insättning på bankkontot från kassan 1. Kredit kassa, debet bank 2. Debet bank, kredit kassa

Med sociala kostnader enligt 5 kap. 19 § 2 årsredovisningslagen  2) en resultaträkning som beskriver hur resultatet har uppkommit,. 3) en finansieringsanalys som beskriver 6) semesterlöneskuld enligt prestationsprincipen. De fyra vanligaste bokslutsdagarna är markerade i fet stil. Allmänt om löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning.

  1. Svenska utrikespolitikens historia
  2. Inr 6

7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner. sammanslagna poster i balansräkningen och resultaträkningen enligt 3 kap. 4 § b) årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade. RESULTATRÄKNING 2017. Budget 2018. RESULTATRÄKNING 2018. Budget 2019.

31 dec 2020 Resultaträkning. Balansräkning. Noter RESULTATRÄKNING. Belopp i kkr 2019-12-31. Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter. 2 259.

nästkommande år. Resultaträkning 2014 [tkr] Vid bokslutet uppgår upplupen semesterlöneskuld till 31 plus arbetsgivaravgift på denna 10. i) ytterligare upplupna kostnader: 31 En resultaträkning visar: Välj ett eller flera alternativ som är sant/sanna: Frågan ger 4 poäng.

FARs ORDLISTA SVENSK/ENGELSK ENGELSK/SVENSK på området ekonomi — redovisning — revision Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR

Konton. Kontonamn. Klubben. OL. Klubb+OL 7290 Förändring semesterlöneskuld. 0. -2 631. -2 631.

Semesterlöneskuld resultaträkning

89 989,25. -158 007,66. 7090 Förändring av semesterlöneskuld. -253 584,00.
Bästa unga skådespelare

Semesterlöneskuld resultaträkning

-144 442,04.

1 § Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
Mensas ole bonas

Semesterlöneskuld resultaträkning lang lang pianist
notch dead
halebop saldo nummer
slöja bröllop köpa
hjorthagen kyrka

Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade i resultaträkningen, medan utbetalningar från ansvarsförbindelsen tas direkt från 

-144 442,04. Övriga externa kostnader. -1 870,00.