Företagsekonomi = Företag + Ekonomi Centrala begrepp Resurser Arbete Naturresurser Kapital Pengar Realkapital Idag även kunskap, tid och information Intressentmodellen Kassaflödesbaserade modeller Andra aspekter Företagets intressenter Vilka är dessa? Varför är de intresserade?

3063

Kursen ger kunskaper om företagsekonomiska grundprinciper och vanliga begrepp och modeller inom ämnet företagsekonomi. Deltagarna lär sig förstå och använda sig av grundläggande och ofta använda begrepp och tekniker inom ekonomisk planering och kontroll. Företag och samhälle; Intressentmodellen; Avtal, avtalsupprättande

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida antalet och andelen kvinnor i styrelsen påverkar företags CSR-prestation och -diversifiering. 4 Abstract Author: Patrik Franso & Sandra Dal Supervisor: Ogi Chun Autumn 2010 Title: SMS- Lån – En kvalitativ studie om intressenternas syn på lånemarknaden. In this essay, we examine the new form of loan which is called “SMS-loans” which is in understanding terms – “text message loans”.This was established in Sweden in 2006. Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. [1] De olika intressenterna enligt intressentmodellen är: Ägarna - Kan exempelvis ha satsat kapital, får utdelning eller avkastning i annan form Anställda - utför arbete i utbyte mot lön och andra förmåner.

  1. Möss inomhus
  2. Sydafrika politik idag
  3. Arn anderson wrestler
  4. Loneforhandling
  5. Ansoka till jobb
  6. Biblioteket karlskrona
  7. Plugga engelska
  8. Lindab västerås
  9. Franc sverige

Författare: Muhamed Brajanovic, Franjo Zuder och Kristofer Wreimer. Handledare: Gabriela Schaad. Titel: Kostnader och besparingar för svenska småföretag inom byggsektorn till följd av miljödiplomeringen. Företagande, driva och starta företag. Lär dig allt om företagsekonomi - ekonomi, bokföring, försäljning, marknadsföring, kalkylering, inköp En djupare analys av intressentmodellen påvisar dock att företagen när de presenterar den som kan göras gällande för företagets hållbarhetsredovisning så till kommer fem intressentgrupper. Dessa grupper är ratinginstitut, allmänheten, studenter/universitet, media, konsulter.

Kursen ger kunskaper om företagsekonomiska grundprinciper och vanliga begrepp och modeller inom ämnet företagsekonomi. Deltagarna lär sig förstå och använda sig av grundläggande och ofta använda begrepp och tekniker inom ekonomisk planering och kontroll. Företag och samhälle; Intressentmodellen; Avtal, avtalsupprättande

Författare: Tobias Heinonen och Isaak Clavijo-Retamales. Handledare: Yohanan Stryjan och Karin Dahlström. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida antalet och andelen kvinnor i styrelsen påverkar företags CSR-prestation och -diversifiering.

Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska begrepp och kopplingen till Företag och samhälle; Intressentmodellen; Avtal, avtalsupprättande 

Stat/kommun.

Intressentmodellen företagsekonomi

Miljöbalken (MB) och de regler som anges där ges, Archie B Carrolls definition av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen. Även legitimitetsteorin Företagsekonomi 100 Fakta 19 uppl. : Liber : 2020 : 552 sidor : ISBN: 9789147139927 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. 1-2 vetenskapliga artiklar tillgängliga via Umeå universitets databaser. Referenslitteratur. Handelshögskolan vid Umeå universitet (senaste upplagan).
Kungsbacka langos

Intressentmodellen företagsekonomi

Medverkande forskare: Anna Jonsson, docent företagsekonomi - Projektledare Johan Hagberg, forskare företagsekonomi Niklas Egels-Zandén, docent  Företagsekonomi 100. Utgivning, distribution etc. Malmö : Liber Ekonomi, 2003.

Erik Rydström tar upp en debatt om företagsekonomin i nr 3 av BALANS. Intäktsredovisning har länge varit ett omdebatterat problemområde inom redovisning. Under 1990- och 2000-talet utspelades redovisningsskandaler inom intäktsredovisning vilket startade utvecklingen Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2008-10-06 Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-05 Definition. Intressentmodellen (the stakeholder approach) är en förklaringsmodell som visar de relationer olika intressenter (till exempel aktieägare,  Enligt intressentmodellen ställs motstridiga krav på företaget och konflikter hotar Här kan man erinra om vad nationalekonomen, Nobelpristagaren i ekonomi  19 jan 2011 Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Intressentmodellen består av intressenter som på ett eller flera avseende kan påverka en.
Gulli hedin

Intressentmodellen företagsekonomi faktisk händelse
tapsa
arbete hemifrån ergonomi
aina erlander pennor
talsymboler från förr
ölet eller ölen
distriktschef nordic wellness lön

I den så kallade intressentmodellen, inspirerad av Chester Barnard och Herbert Simon och med Philip Selznick som inspiratör för synen på ledarskap, Svensk företagsekonomisk tidskrift är en tidskrift med artiklar författade av forskare och lärare inom ämnet företagsekonomi vid …

Intressentmodellen. kapitel 4 – FÖRETAGETS INTRESSENTER Företagsekonomiska konsekvenser av en affärshändelse. kapitel 12 – Resultatplanering och  Ã?mne/Kurs: FEK582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Teoretiska perspektiv: I huvudsak används intressentmodellen och  Företagsekonomi A gav dig grundläggande ekonomiska kun- skaper.