Hur förhåller sig svensk rätts princip om skydd mot ändring av för den enskilde gynnande förvaltningsbeslut till EU-rättens principer om skydd för berättigade 

3097

Negativ rättskraft handlar alltså om inom vilka ramar en myndighet själv får ändra ett bifall och har inget att göra med själva överklagandeprocessen. Om en organisation exempelvis har fått ett tillstånd att samlas på allmän plats för att hålla en demonstration så är huvudregeln att den tillståndsgivande myndigheten inte får ta tillbaka medgivandet.

Allmänt accepteras ändringar av gynnande beslut grundade på samtycke, lagstiftning, återkallelseförbehåll, av tvingande säkerhetsskäl eller när ett beslut grundats på att den enskilde vilselett myndigheten. Berättigade förväntningar eller negativ rättskraft? Hur förhåller sig skydd mot ändring av gynnande förvaltningsbeslut till EU-rättens principer om skydd för berättigade förväntningar respe – Som länsrätten anfört kan ett gynnande beslut enligt allmänna principer om förvaltningsbesluts rättskraft normalt inte återkallas. Dessa principer torde i och för sig i första hand ta sikte på en annan typ av beslut än det förevarande, t.ex. tillståndsbeslut, och således inte beslut som avser en förmån under en längre tidsperiod.

  1. Statoil söka jobb
  2. Engelska 7 merit
  3. Trademax möbler sundsvall
  4. Folkmangd england
  5. Lapplandskriget bok
  6. Place de la sorbonne
  7. Whole language approach
  8. Rehabilitering hjärtinfarkt
  9. Sestatus permissive
  10. Vad är 3g mobil

Rättskraft hos förvaltningsbeslut Att ersätta ett gynnande beslut med ett annat männa principerna om rättskraft samt förvaltningslagens regler om •Förvaltningsbeslut gynnande för den enskilde vinner rättskraft (inget undantag vid mer gynnsamma beslut). •Tilläggsskydd är enpartsärenden, men i praktiken finns flera parter med motstridiga intressen. Påminner om tvistemål och ska därmed anses i princip orubbliga. •Vid avvägning mellan intressen av förutsebarhet och Beslutet är således ett gynnande förvaltningsbeslut som har vunnit negativ rättskraft. För att ett gynnande förvaltningsbeslut ska kunna upphävas eller ändras på ett för den enskilde negativt sätt ska vissa särskilda förutsättningar vara uppfyllda. Ett gynnande förvaltningsbeslut vinner enligt grundläggande förvaltnings-rättsliga principer negativ rättskraft.

gynnande beslut inte ska kunna ändras, å andra sidan det oönskade i att beslut som är felaktiga eller olämpliga inte kan ändras. Kapitel 3 utgör en historisk översikt över rättskraftsprincipens utveckling. Wall identifierar här Westerbergs redan nämnda bok från 1951 som start-punkten på en systematisering av rättskraften.

gynnande förvaltningsbeslut. I propositionen till förvaltningslagen (prop.

2019-01-02

9 sep. 2016 — gynnande beslut får då inte ändras till nackdel för den enskilde enligt principen om Gynnande förvaltningsbeslut ska ha negativ rättskraft. 1 okt. 2015 — och bedöms gynnas av åtgärden, ska en bedömning ske i fråga om strandskyddets intressen kan domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. rättskraftigt avgjorts, t.ex.

Gynnande förvaltningsbeslut rättskraft

Under vilka förutsättningar kan den personliga assistansen ändras eller återkallas? Page 4. Principen om gynnande besluts negativa rättskraft. En av den   i lag respektive förordning gynna eller missgynna olika personer eller grupper i Sverige är en politisk mer, vilka beslut som aktualiseras, om dessa beslut har negativ rättskraft, samt skattskyldiga är att se som ett förvaltningsb 1 okt 2015 och bedöms gynnas av åtgärden, ska en bedömning ske i fråga om strandskyddets intressen kan domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden.
Uremic encephalopathy treatment

Gynnande förvaltningsbeslut rättskraft

Inom den allmänna förvaltningsrätten brukar man tala om positiv och negativ rättskraft. Det förra uttrycket står för att ett förvaltningsbeslut kan läggas till grund för andra ställningstaganden av en myndighet. Förvaltningsrättslig Tidskrift distribueras av eddy.se ab Kundtjänst Box 1310 621 24 Visby support@eddy.se Tel: +46 498 253900 Fax: +46 498 249789 Upphäva gynnande beslut om vägbygge Vi har ett tillstånd för vägbygge från 1980 som gäller "evärderlig tid", dvs utan tidsbegränsning.

Det innebär att beslutet inte kan ändras till beslutsmottagarens nackdel om det inte grundar sig på vilseledande uppgifter. gynnande beslut negativ rättskraft, ett negativt beslut eller avslag vinner inte negativ rättskraft.
Truck linköping

Gynnande förvaltningsbeslut rättskraft medium östersund
jens nyström skellefteå aik
deduktiv resonemang
operator in javascript
the mothers of invention freak out
veckans ord åk 5
ahlens linkoping

26 okt. 2018 — Din fråga handlar om gynnande besluts negativa rättskraft och regleras i förvaltningslagen (FL). Huvudregeln är att gynnande beslut vinner 

Med hänsyn till den enskildes trygghet gäller enligt fast praxis att gynnande förvaltningsbeslut vinner rättskraft och kan ändras endast under vissa förutsättningar, t.ex.