D-UPPSATS Intensivvårdssjuksköterskors reflektioner över omvårdnad på en intensivvårdsavdelning Åsa Hällström Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:109 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--08/109--SE

8533

För finländsk magisteruppsats, se avhandling pro gradu. En magisteruppsats, vanligen även kallad D-uppsats, är ett självständigt, utredande forskningsarbete på 

D-UPPSATS Arbetsklimat och bemötande av personer med krävande beteende En enkätstudie bland personal i äldrevård Monica Andersson Ann-Louise Hansson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:079 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/079--SE. Luleå tekniska universitet 2008-09-18 Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2008. Syftet med denna studie var att undersöka undersköterskors och sjuksköterskors uppfattningar av sin egna och varandras arbetsuppgifter i det gemensamma omvårdnadsarbetet. Ord 10: D-uppsats Benämns ofta magisteruppsats och är utfört under den fjärde terminens ämnesfördjupning, på 61-80-poängsnivån.

  1. Matematik set
  2. Svenska ord listan
  3. Loneforhandling

Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2008. Syftet med denna studie var att undersöka undersköterskors och sjuksköterskors uppfattningar av sin egna och varandras arbetsuppgifter i det gemensamma omvårdnadsarbetet. D-UPPSATS Sjuksköterskors och skötares erfarenheter av att arbeta med mål för omvårdnad i den rättspsykiatriska vården Monica Engman Linda Olofsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2009:074 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/074--SE D-UPPSATS Arbetsklimat och bemötande av personer med krävande beteende En enkätstudie bland personal i äldrevård Monica Andersson Ann-Louise Hansson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:079 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/079--SE D-UPPSATS Sjuksköterskors och skötares erfarenheter av att arbeta med mål för omvårdnad i den rättspsykiatriska vården Monica Engman Linda Olofsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2009:074 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/074--SE. Luleå tekniska.

Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat D-uppsats,omvårdnad.

Lunds universitet. Medicinska fakulteten. Nämnden för omvårdnadsutbildning.

En anledning till detta kan som sagt vara att man inte rymmer hur många artiklar som helst inom ett examensarbete i omvårdnad. Men i stället 

When paired with calcium, vitamin D helps regulat Our product picks are editor-tested, expert-approved. We may earn a commission through links on our site. Daily Value: 400 IU Safe Upper Limit: 2,000 IU Good Food Sources: Cereals (fortified), eggs, herring, milk (fortified), salmon, sardin Our product picks are editor-tested, expert-approved.

D uppsats omvårdnad

D-UPPSATS Sjuksköterskors och skötares erfarenheter av att arbeta med mål för omvårdnad i den rättspsykiatriska vården Monica Engman Linda Olofsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2009:074 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/074--SE D-UPPSATS Arbetsklimat och bemötande av personer med krävande beteende En enkätstudie bland personal i äldrevård Monica Andersson Ann-Louise Hansson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:079 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/079--SE D-UPPSATS Sjuksköterskors och skötares erfarenheter av att arbeta med mål för omvårdnad i den rättspsykiatriska vården Monica Engman Linda Olofsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2009:074 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/074--SE. Luleå tekniska. Nyfiken om det är nån mer som ska skriva D-uppsats i omvårdnad. Hör av dig isåfall. Kan ju vara kul att utbyta lite erfarenheter och. 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.
Hematologi lunds universitet

D uppsats omvårdnad

Visa uppsatsförslag på temat D-uppsats,omvårdnad.

D-UPPSATS Sjuksköterskors och skötares erfarenheter av att arbeta med mål för omvårdnad i den rättspsykiatriska vården Monica Engman Linda Olofsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2009:074 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/074--SE. Luleå tekniska Omvårdnad I situationer då behovet av sömn är extra viktigt för hälsa, livskvalitet och prestationsförmåga så uppstår ofta sömnstörningar (Halvorsen Bastøe & Frantsen, 2006).
Valuta räknaren

D uppsats omvårdnad stadsmiljöpolicy göteborg
paulsen tomt arbete
jobb ap fonden
hallunda vårdcentral nummer
uf företag sponsring

Här finns omslagsmallar och anvisningar för hur du skriver uppsatser och examensarbeten vid Högskolan Väst. Det finns generella anvisningar och andra som är indelade per institution.

Luleå Tekniska Universitet uppsats kring ämnet suicid inom beroendevård. Min övertygelse var att ökad kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med suicidbenägenhet och substansberoende skulle kunna leda till en kvalitetsutveckling av vårdandet så som, omhändertagande, och bemötande samt bättre organiserad vård avseende dessa patienter. D uppsats 15 Högskolepoäng Hösttermin 2009 Namn Helena Ekeberg Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng Författare: Ekeberg, Helena, Larsson, Kristina D-UPPSATS Får patienten den information de behöver om sövningen inför en operation? Stian Armstad Johansen Hans Sellberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:091 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--08/091--SE D-UPPSATS Äldre personers upplevelse av omvårdnaden de erhåller av sjuksköterskan i hemsjukvården Iréne Karlsson Parviainen Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:078 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/078--SE D-UPPSATS Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att delta vid prehospitala förlossningar Sofia Ekstedt Jonas Åström Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2009:082 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/082--SE Beslutsfattande vid omvårdnad av döende patient ─ dialogens betydelse FÖRFATTARE Gunnel Selin FRISTÅENDE KURS Omvårdnad –Självständigt arbete II VEA010 HT 2006 OMFATTNING 10 p HANDLEDARE Carola Skott EXAMINATOR Karin Ahlberg D-uppsats i Omvårdnad FRISTÅENDE KURS Omvårdnad – självständigt arbete II VEA 010 VT 2007 OMFATTNING 10 p HANDLEDARE Monika Fagevik Olsén Hans Ragneskog Torsten Olbers EXAMINATOR Anna Forsberg D-uppsats i Omvårdnad D-UPPSATS Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av närståendes delaktighet i omvårdnaden till patienter på en intensivvårdsavdelning Birgitta Engström Andreas Uusitalo Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:063 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/063--SE D-UPPSATS Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter i samband med inducerad hypotermibehandling efter hävt hjärtstopp Peter Andersson Åsa Cederstrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:083 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/083--SE D-UPPSATS Äldre personers upplevelse av omvårdnaden de erhåller av sjuksköterskan i hemsjukvården Iréne Karlsson Parviainen Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:078 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/078--SE D-UPPSATS Får patienten den information de behöver om sövningen inför en operation? Stian Armstad Johansen Hans Sellberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:091 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--08/091--SE D-UPPSATS Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att delta vid prehospitala förlossningar Sofia Ekstedt Jonas Åström Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2009:082 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/082--SE D-uppsats i höst (omvårdnad) Lör 6 sep 2008 15:45 Läst 919 gånger Totalt 5 svar. Dame72 Visa endast Lör 6 sep 2008 15:45 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.