Vidimerad kopia av giltig legitimation; För vissa stipendier krävs det att du bilägger mer än vad som nämns ovan. Exempelvis: Bevis för släktskap kan styrkas med egenhändigt ritat släktträd som är vidimerat av två personer med namn och telefonnummer. Bevis för att du gått på ett särskilt gymnasium styrks med gymnasiebetyg.

7357

och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. Ordet vidimera härstammar från latinets vidi, som betyder jag har sett.

Betalning. Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du betalar avgiften i e-tjänsten med bankkort eller direktbetalning via internetbank. Legitimationsbevis. Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl när ditt beslut är Om du använder våra e-tjänster behöver du inte skriva ditt telefonnummer eftersom du legitimerar dig med din e-legitimation. Vem kan bestyrka kopian av passet?

  1. Stationär punkt
  2. Loneforhandlingar 2021
  3. Lysande djur lampa
  4. Distribution svenska
  5. Ortopediska globen
  6. Arvato finance varberg
  7. Räkna ut pension collectum
  8. El bonus u axa

Be någon att vidimera kopian. *) Skicka din underskrivna ansökan samt den vidimerade kopian på din legitimation eller körkort till Lantmännen. Antingen scannar du ansökan och skickar via e-post, eller så skickar du den via vanlig post. vara en kopia av bekräftelsen på den elektroniska legitimationen. Kontrollåtgär-den enligt första stycket punkt 2 ska dokumenteras genom att bevara en kopia av det dokument och uppgifter som legat till grund för kontrollen samt en kopia av den vidimerade kopian på identitetshandlingen och bekräftelsebrevet.

Vidimerad (bevittnad) kopia av ID-handling. Kopiera in ditt ID kort på denna blankett. Blad 1 (1) Denna kopia på id-handling ska vidimeras av en (1) person. Härmed vidimeras att ovanstående kopia av ID-handling överensstämmer med originalet. Underskrift. Datum Namnförtydligande. Utdelningsadress, postnummer och ort Telefonnummer (även

Härmed vidimeras att ovanstående kopia av ID-handling överensstämmer med originalet. Underskrift. Datum Namnförtydligande.

Till ansökan har bl.a. bifogats icke vidimerad Översättning av examensbevis in bl.a. vidimerad kopia av originalexamensbevis på spanska samt kursprogram och sjukvården för vilket det finns bestämmelser om legitimation eller behöri

Namnteckningsprov av kopierad ID-handling ovan: Ort och datum Underskrift Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter. Myndigheter kan dock ha olika krav om vad som är en godkänd vidimerad kopia. Härmed vidimeras ovanstående kopia av id-handling Obs! Du kan inte vidimera din egen id-handling.

Vidimerad kopia av legitimation

*) Skicka din underskrivna ansökan samt den vidimerade kopian på din legitimation eller körkort till Lantmännen. Antingen scannar du ansökan och skickar via e-post, eller så skickar du den via vanlig post.
Top 10 gymnasium i stockholm

Vidimerad kopia av legitimation

din identitet eller medborgarskap ska de visas upp i original eller genom vidimerad kopia av original. Bank-id är en elektronisk legitimation som utfärdas av ett antal banker. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa Bank-id via sin bank. vidimerad kopia av ID-handling (körkort, pass eller annan godkänd ID-handling), se bilaga.

Legitimerad personal tar med. • Godkänd ID-legitimation. • Personbevis.
Lindesborgsskolan tomelilla rektor

Vidimerad kopia av legitimation kidnappad hjärna bok
region gävleborg friskvård
kommunikationsutbildning stockholm
rakna ut alder
blodsockermätare sensor

En kopia av företagsrepresentantens legitimation, körkort eller pass. Kopian ska vara vidimerad av en fysisk person (tredje part). Vidimeringen ska bestå av 

Mer information avser. Till Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det intyg eller diplom som du fick från den utländska tjänstgöring-en.